Dawid Kruiper Municipality
Munisipaliteit Dawid Kruiper

 


Policies

2023/2024 – Dawid Kruiper Municipality

Policy 4-2024 – Indigent Management Policy (1)

Policy 3-2024 – Cash Management & Inverstment Policy (1)

Policy 4-2024 – Indigent Management Policy (1)

Policy 49-2017 – Customer Care Credit Control Debt Collection Amended (2)

Policy 5-2024 -Property Rates Policy (1)
Rates Policy 2023 (2)


2022/2023 – Dawid Kruiper Municipality
Policy 001-2022 – Handtekenmagtigings Gewysig
Policy 002-2023 – Audit Committee Charter
Policy 003-2023 – Internal Audit Charter
Policy 004-2023 – Risk Management Policy
Policy 005-2023 – Risk Management Strategy
Policy 006-2023 – Risk Management Committee Charter
Policy 004-2023 – Risk Management Policy (1)
Policy 005-2023 – Risk Management Strategy (1)
Policy 006-2023 – Risk Management Committee Charter (1)
Policy 007-2023 – Risk Management Implementation Plan
Policy 008-2023 – Risk Management Framework
Policy 009-2023 – Business Continiuity Plan
Policy 010-2023 – Supply Chain Management Policy
Policy 011-2023 – Preferential Procurement

Policy 013-2022 – Donation & Social Policy (1)
Policy 012-2022 – Customer Care Charter (1)
Policy 001-2023 – Preferential Procurement Policy
Policy 011-2022 – Investment Incentive Policy (1)

     Delegasies 2022 11 29

2021/2022 – Dawid Kruiper Municipality

Policy 009-2022 – Business Continuity Plan
Policy 008-2022 – Risk Management Framework
Policy 007-2022 – Risk Management Implementation Plan
Policy 006-2022 – Risk Management Committee Charter
Policy 005-2022 – Risk Management Strategy
Policy 004-2022 – Risk Management Policy
Policy 003-2022 – Internal Audit Charter
Policy 002-2022 – Audit Committee Charter
Policy 001-2022 – Handtekenmagtigings
Policy 008-2022 – Risk Management Framework (1)
Policy 007-2022 – Risk Management Implementation Plan (1)
Policy 005-2022 – Risk Management Strategy (1)
Policy 004-2022 – Risk Management Policy (1)
Policy 001-2022 – Handtekenmagtigings (1)
Policy 013-2022 – Donation & Social Policy Policy 012-2022 – Customer Care Charter
Policy 011-2022 – Investment Incentive Policy

Policy 51-2017 – Property Rates Policy Amended
Policy 051-2016 Cash Management & Investment Policy Amended
Policy 050-2017 – Indigent Policy as amended 2021 05 26
Policy 052 – 2017 Tariff Policy Amended
Policy 034-2018 – Delegasies Amended
Policy 49-2017 – Customer Care Credit Control Debt Collection Amended (1)
Policy 009-2021 – Housing Policy
Policy 008-2021 SCM Policy
Policy 004-2021 – Risk Management Framework
Policy 006-2021 – Audit Committee Charter
Policy 005-2021 – Business Continuity
Policy 011-2020 – Writing Off of Irrecoverable Debt Policy
Policy 011-2020 – Writing Off of Irrecoverable Debt Policy Amended (1)
Policy 010-2020 – Wayleave Policy
Policy 009-2020 – Cost Containment Policy
Policy 011-2020 – Writing Off of Irrecoverable Debt Policy
Policy 011-2020 – Writing Off of Irrecoverable Debt Policy Amended (1)
Policy 010-2020 – Wayleave Policy
Policy 009-2020 – Cost Containment Policy
Policy 49-2017 – Customer Care Credit Control Debt Collection Amended
Policy 011-2020 – Writing Off of Irrecoverable Debt Policy Amended

Policy 001-2020 – COVID-19 Policy Amended (1)
Policy 001-2020 – COVID-19 Policy Amended
2020/2021 – Dawid Kruiper Municipality

Municipal Finance Management Intern Programme Guidelines

Policy 001-2020 – COVID-19 Policy

 

Policy 007-2020 – Risk Management Strategy
Policy 006 -2020 Risk Management Framework
Policy 005-2020 – Risk Management Committee Charter
Policy 004-2020 – Risk Management Policy
Policy 004-2019 – Voertuigskema vir Verkeer
Policy 003-2020 – Internal Audit Committee Charter
Policy 002-2020 – Internal Audit Charter

Policy 34 -2018 Delegasies as Amended

Policy 02_2019 Virement Policy

Policy 053_2016 Supply Chain Management Policy Amended

Policy 050 – 2017 Indigent Management Policy Amended

2019 – Dawid Kruiper Municipality

Policy 34 -2018 Delegasies as Amended

Policy 01_2019 Funding and Reserves Policy

Policy 02_2019 Virement Policy

Policy 03_2019 Human Resources Plan

Policy 16 of 2017 Verlofbeleid Gewysig

Policy 049_ 2017 Customer Care Credit Control and Debt Collection Amended

Policy 050_2017 Indigent Management Policy Amended

Policy 051-_016 Cash Management and Investment Policy Amended

Policy 051_2017 Property Rates Policy Amended

Policy 052_2017 Tariff Policy Amended

Policy 053_2016 Supply Chain Management Policy Amended

Policy01-2019  Funding & Reserves Policy

Policy 02-2019 – Virement Policy

Policy 049 – 2017 Customer Care, Credit Control & Debt Collection Amended

Policy 050 – 2017 Indigent Management Policy Amended

Policy 051 – 2017 Property Rates Policy Amended

Policy 052 – 2017 Tariff Policy Amended

Policy 053-2016 Supply Chain Management Policy Amended


2017 – Dawid Kruiper Municipality

Beleid 01-2017 Customer Care Credit Control & Debt Collection

Beleid 02-2017 Indigent Policy – Amended

Beleid 02-2017 Indigent Policy

Beleid 03-2017 Policy Framework

Policy 04-2017 Asset Management Policy

Policy 05-2017 – Audit Committee Charter

Policy 06-2017 – Internal Audit Charter

Policy 07-2017 – Fleet Management Policy

Policy 09-2017 – Vooruitbetaal Elektriese Meters

Policy 010-2017 – Inspeksie van Vooruitbetaal Elektriese Meters

Policy 011-2017 – Vervanging & Herstel van Vooruitbetaal Elektriese Distribusie Panele – Hulpbehoewendes

Policy 012-2017 – Lidmaatskap van Mediese Skemas

Policy 013-2017 – Oortyd- & Bystandsbeleid

Policy 014-2017 – Opleiding Ontwikkeling & Leerbeleid

Policy 015-2017 – Uitdienstrede

Policy 016-2017 – Verlofbeleid

Policy 017-2017 – Records Management Policy

Policy 018-2017 – Registry Procedure Manual

Policy 019-2017 – Handtekeningmagtiging

Policy 020-2017 – Supply Chain Policy

Policy 021-2017 – Anti-Fraud & Corruption Plan

Policy 022-2017 – Tydelike Straatsluitings – Straatbraai

Policy 023-2017 – Vergoeding vir Asemsiftingstoetse

Policy 024-2017 – Plasing van Wetlike Kennisgewings

Policy 025-2017 – Aanwys van Alternatiewe Lede van Vaste Komitees

Policy 026-2017 – Huis-tot-Huis Kollektes

Policy 027-2017 – Kooptering van Lede op Spesiale Komiteevergaderings

Policy 028-2017 – Policy on Name Changes in the Dawid Kruiper Municipal Area

Policy 029-2017 – Onderhoude by die Werksessie van die Raad

Policy 030-2017 – Plaas van Tafels en Stoele Uitstal van Goedere Braai op Sypaadjies

Policy 033-2016 Dress Code Amendment

Policy 031 – 2017 Risk Management Policy

Policy 032 – 2017 Risk Management Strategy

Policy 033 – 2017 Risk Management Committee Charter

Policy 034-2017 Risk Management Framework

Policy 035 – 2017 Risk Management Implementation Plan

Policy 036 – 2017 Electronic Communications Policy

Policy 037 – 2017 Website Terms & Conditions

Policy 038 – 2017 E-mail Legal Notice

Policy 039 – 2017 Tuckshop Policy

Policy 040 – 2017 Besigheidskontintuitsplan

Policy 041 – 2017 Gratis gebruik van Sport- & Gronde

Policy 042 -2017 Property Disposal Policy

Policy 043 – 2017 Voorsiening van Rooigrond

Policy 044 – 2017 Delegasies

Policy 045 – 2017 Omskakeling van Bogrondse Elektriese Aansluiting na Ondergrondse Aansluiting

Policy 046 – 2017 Oorskrydingsbeleid

Policy 047 – 2017 Skraap van Oop Ruimtes

Policy 048 – 2017 Policy for Infrastructure Procurement & Delivery Management

Policy 049 – 2017 Customer Care, Credit Control & Debt Collection

Policy 050 – 2017 Indigent Management Policy

Policy 051 – 2017 Property Rates Policy

Policy 052 – 2017 Tariff Policy

Policy 53 – 2017 Supply Chain Amendments

2016 – DAWID KRUIPER MUNICIPALITY

Policy 01-2016 Audit Committee Charter

Policy 02-2016 Internal Audit Charter

Policy 03-2016 Afsaag van Bome – Hulpbehoewendes

Policy 04-2016 Benutting van Sportterreine

Policy 05-2016 Bome op Munisipale Eiendom

Policy 06-2016 Gebruik van Mun Swembaddens & Terreine

Policy 07-2016 Armlastige Begrawings

Policy 08-2016 Beleid insake Begraafplase

Policy 09-2016 Beskikbaarstelling van Parke vir ander doeleindes

Policy 010-2016 Verskaffing van Dekorasieplante

Policy 011-2016 Beskikbaarstelling van Grafte aan Hulpbehoewendes

Policy 012-2016 Sportgronde en Swembaddens se Gebruik deur die Raad of Amptenare

Policy 013-2016 Community Library Internet & Computer Usage

Policy 014-2016 Verhuring van Paballelo Biblioteeksaal

Policy 015-2016 Afhandeling van Verkeersboetes verkry deur Amptenare

Policy 016-2016 Agtervolging van Oortreders deur Verkeersbeamptes

Policy 017-2016 Beskermende Kleredrag

Policy 018-2016 Beskikbaarmaking van Ongeluksverslae

Policy 019-2016 Straatafkondigings & -Optogte

Policy 020-2016 Beleid insake Uniforms (Brandweer, Sekuriteit & Verkeer)

Policy 021-2016 Vrystelling van Parkering vir Gestremde Persone

Policy 022-2016 Public Participation Policy

Policy 023-2016 Participatory Ward System

Policy 024-2016 Aanvra van Donasies, Borge & Skenkings 1

Policy 025-2016 Administratiewe Geregtigheid – Verskaffing van Redes

Policy 026-2016 Aanvra van Regsadvies

Policy 027-2016 Water Services Infrastructure Maintenance Policy

Policy 028-2016 Water & Sanitation Services Standard Policy

Policy 029-2016 EPWP Implementation Guidelines

Policy 030-2016 Aanhou van Pluimvee, Voels & Duiwe

Policy 031-2016 Brue oor Kanaal

Policy 032-2016 Interne Bevorderingsbeleid vir Verkeersbeamptes

Policy 033-2016 Dress Code

Policy 034-2016 Aansoeke om Tydelike Dranklisensies

Policy 035-2016 Hantering van Petisies

Policy 036-2016 Parkeervrystelling

Policy 037-2016 Sleutelbeheer

Policy 038-2016 E Mail Address Allocation & Naming Policy

Policy 039-2016 IT Back-up Policy

Policy 040-2016 Change Management Policy

Policy 041-2016 IT Operating System Security Controls

Policy 042-2016 IT Patch Management

Policy 043-2016 IT Security Controls

Policy 044-2016 IT User Account Management

Policy 045-2016 IT Disaster Management

Policy 046-2016 IT Disaster Recovery Plan

Policy 047-2016 Mun Corporate Governance of ICT

Policy 048-2016 Handtekeningmagtiging Tjeks & EFT

Policy 049-2016 Veiling van Raadseiendom

Policy 050-2016 Selfone vir Amptenare in Sleutelposte

Policy 051-2016 Cash Management & Investment Policy

Policy 052-2016 Virement Policy

Policy 053-2016 Supply Chain Management Policy

Policy 054-2016 Travel & Subsistence Policy

2016 //KHARA HAIS MUNICIPALITY

[prettyfilelink size=”25 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-01-2016-Geintegreerde-Sekuriteit-Wetstoepassingbeleid.pdf” type=”pdf”]Beleid 01 – 2016 Geintegreerde Sekuriteit & Wetstoepassingbeleid[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”26 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-02-2016-Refuse-Removal-Policy.pdf” type=”pdf”]Beleid 02 – 2016 Refuse Removal Policy[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”115 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-03-2016-Review-of-Financial-Policy-Customer-Care-Credit-Control-and-Debt-Collection-Policy.pdf” type=”pdf”]Beleid 03 – 2016 Review of Financial Policy – Customer Care, Credit Control and Debt Collection Policy[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”42 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-04-2016-Review-of-Financial-Policy-Indigent-Management-Policy.pdf” type=”pdf”]Beleid 04 – 2016 Review of Financial Policy – Indigent Management Policy[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”105 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-05-2016-Review-of-Financial-Policy-Property-Rates-Policy.pdf” type=”pdf”]Beleid 05 – 2016 Review of Financial Policy – Property Rates Policy[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”49 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-06-2016-Risk-Management-Policy.pdf” type=”pdf”]Beleid 06 – 2016 Risk Management Policy[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”29 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-07-2016-Risk-Management-Committee-Charter.pdf” type=”pdf”]Beleid 07 – 2016 Risk Management Committee Charter[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”109 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-08-2016-Risk-Management-Framework.pdf” type=”pdf”]Beleid 08 – 2016 Risk Management Framework[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”45 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-09-2016-Risiko-Implementeringsplan.pdf” type=”pdf”]Beleid 09 – 2016 Risiko Implementeringsplan[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”67 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-010-2016-Besigheidskontinuiteitsplan.pdf” type=”pdf”]Beleid 010 – 2016 Besigheidskontinuiteitsplan[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”175 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-011-2016-Anti-Fraud-Corruption-Strategy.pdf” type=”pdf”]Beleid 011 – 2016 Anti-Fraud & Corruption Strategy[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”31 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-012-2016-Audit-Committee-Charter.pdf” type=”pdf”]Beleid 012 – 2016 Audit Committee Charter[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”23 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-013-2016-Internal-Audit-Charter.pdf” type=”pdf”]Beleid 013 – 2016 Internal Audit Charter[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”56 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-014-2016-Public-Access-to-Council-Meetings.pdf” type=”pdf”]Beleid 014 – 2016 Public Access to Council Meetings[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”34 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-015-2016-Lidmaatskap-van-Mediese-Fondse.pdf” type=”pdf”]Beleid 015 – 2016 Lidmaatskap van Mediese Fondse[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”75 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-016-2016-IT-Security-Control-Policy.pdf” type=”pdf”]Beleid 016 – 2016 IT Security Control Policy[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”43 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-017-2016-IT-Operating-Security-Controls-Policy.pdf” type=”pdf”]Beleid 017 – 2016 IT Operating Security Controls Policy[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”23 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-018-2016-Heffing-van-Adminstratiewe-Koste-BTW.pdf” type=”pdf”]Beleid 018 – 2016 Heffing van Adminstratiewe Koste & BTW[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”36 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-019-2016-Donation-Social-Policy.pdf” type=”pdf”]Beleid 019 – 2016 Donation & Social Policy[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”55 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-020-2016-Customer-Care-Charter-Policy.pdf” type=”pdf”]Beleid 020 – 2016 Customer Care Charter & Policy[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”24 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-021-2016-Sleutelbeheer.pdf” type=”pdf”]Beleid 021 – 2016 Sleutelbeheer[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”162 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-022-2016-EPWP.pdf” type=”pdf”]Beleid 022 – 2016 EPWP[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”36 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-023-2016-Installation-Tampering-of-Pre-Paid-Water-Meters-Policy.pdf” type=”pdf”]Beleid 023 – 2016 Installation & Tampering of Pre-Paid Water Meters Policy[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”53 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-024-2016-Water-Services-Infrastructure-Maintenance-Policy.pdf” type=”pdf”]Beleid 024 – 2016 Water Services Infrastructure Maintenance Policy[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”100 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-025-2016-Water-Sanitation-Services-Standard-Policy.pdf” type=”pdf”]Beleid 025 – 2016 Water & Sanitation Services Standard Policy[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”65 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-026-2016-Cash-Management-Investment-Policy.pdf” type=”pdf”]Beleid 026 – 2016 Cash Management & Investment Policy[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”3 MB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-027-2016-Supply-Chain-Management-Policy.pdf” type=”pdf”]Beleid 027 – 2016 Supply Chain Management Policy[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”69 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-028-2016-Virement-Policy.pdf” type=”pdf”]Beleid 028 – 2016 Virement Policy[/prettyfilelink]

2015

[prettyfilelink size=”120 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-01-2015-Internal-Audit-Charter.pdf” type=”pdf”]Beleid 01 – 2015 Internal Audit Charter[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”129 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-02-2015-Audit-Committee-Charter.pdf” type=”pdf”]Beleid 02 – 2015 Audit Committee Charter[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”233 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-03-2015-Besigheidskontinuitsplan.pdf” type=”pdf”]Beleid 03 – 2015 Besigheidskontinuitsplan[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”91 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-04-2015-Begraafplase.pdf” type=”pdf”]Beleid 04 – 2015 Begraafplase[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”95 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-05-2015-Benutting-van-Sportgronde.pdf” type=”pdf”]Beleid 05 – 2015 Benutting van Sportgronde[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”230 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-06-2015-Risk-Management-Policy.pdf” type=”pdf”]Beleid 06 – 2015 Risk Management Policy[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”289 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-07-2015-Risk-Management-Strategy.pdf” type=”pdf”]Beleid 07 – 2015 Risk Management Strategy[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”147 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-08-2015-Risk-Management-Committee-Charter.pdf” type=”pdf”]Beleid 08 – 2015 Risk Management Committee Charter[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”35 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-09-2015-Risk-Management-Implementation-Plan.pdf” type=”pdf”]Beleid 09 – 2015 Risk Management Implementation Plan[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”164 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-010-2015-Fraud-and-Corruption-Plan.pdf” type=”pdf”]Beleid 010 – 2015 Fraud- and Corruption Plan[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”79 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-011-2015-Public-Participation-Policy.pdf” type=”pdf”]Beleid 011 – 2015 Public Participation Policy[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”96 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-012-2015-Participatory-Ward-Committee-System-Policy.pdf” type=”pdf”]Beleid 012 – 2015 Participatory Ward Committee System Policy[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”22 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-013-2015-Aanvra-van-Donasies-Borge-Skenkings-Beleid.pdf” type=”pdf”]Beleid 013 – 2015 Aanvra van Donasies, Borge & Skenkings Beleid[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”26 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-014-2015-Aanhou-van-Pluimvee-Voels-Duiwe.pdf” type=”pdf”]Beleid 014 – 2015 Aanhou van Pluimvee, Voels & Duiwe[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”31 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-015-2015-Plaas-van-Tafels-Stoele-Uitstal-van-Goedere-en-Braai-van-Produkte-op-Sypaadjies.pdf” type=”pdf”]Beleid 015 – 2015 Plaas van Tafels & Stoele Uitstal van Goedere en Braai van Produkte op Sypaadjies[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”229 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-016-2015-Land-Disposal-Policy.pdf” type=”pdf”]Beleid 016 – 2015 Land Disposal Policy[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”27 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-017-2015-Terugbetaling-van-Deposito-Eiland.pdf” type=”pdf”]Beleid 017 – 2015 Terugbetaling van Deposito – Eiland[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”84 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-018-2015-Opleiding-Ontwikkeling-Studiebeleid.pdf” type=”pdf”]Beleid 018 – 2015 Opleiding- Ontwikkeling- & Studiebeleid[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”41 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-019-2015-IT-Change-Policy.pdf” type=”pdf”]Beleid 019 – 2015 IT-Change Policy[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”39 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-020-2015-IT-Disaster-Recovery-Policy.pdf” type=”pdf”]Beleid 020 – 2015 IT-Disaster Recovery Policy[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”26 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-021-2015-IT-Patch-Management-Policy.pdf” type=”pdf”]Beleid 021 – 2015 IT-Patch Management Policy[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”78 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-022-2015-Tuckshop-Beleid.pdf” type=”pdf”]Beleid 022 – 2015 Tuckshop Beleid[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”26 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-023-2015-Sekuriteit-Wetstoepassing.pdf” type=”pdf”]Beleid 023 – 2015 Sekuriteit- & Wetstoepassing[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”107 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-024-2015-Property-Rates-Policy.pdf” type=”pdf”]Beleid 024 – 2015 Property Rates Policy[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”39 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-025-2015-Indigent-Management-Policy.pdf” type=”pdf”]Beleid 025 – 2015 Indigent Management Policy[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”112 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-026-2015-Customer-Care-Credit-Control-Debt-Collection.pdf” type=”pdf”]Beleid 026 – 2015 Customer Care Credit Control & Debt Collection[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”77 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-027-2015-Declaration-of-Interest-by-Councillor.pdf” type=”pdf”]Beleid 027 – 2015 Declaration of Interest by Councillor[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”32 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-028-2015-Interne-Vorderingsbeleid-vir-Verkeersbeamptes.pdf” type=”pdf”]Beleid 028 – 2015 Interne Vorderingsbeleid vir Verkeersbeamptes[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”3 MB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-029-2015-Supply-Chain-Management-Policy.pdf” type=”pdf”]Beleid 029 – 2015 Supply Chain Management Policy[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”33 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-030-2015-Beskermende-Kleredrag.pdf” type=”pdf”]Beleid 030 – 2015 Beskermende Kleredrag[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”196 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-031-2015-Delegasies.pdf” type=”pdf”]Beleid 031 – 2015 Delegasies[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”59 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-032-2015-Integrated-Process-for-Provision-of-Informal-Erven.pdf” type=”pdf”]Beleid 032 – 2015 Integrated Process for Provision of Informal Erven[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”28 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-033-2015-Hantering-van-Petisies.pdf” type=”pdf”]Beleid 033 – 2015 Hantering van Petisies[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”26 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-034-2015-Bywoning-Stiptelikheid.pdf” type=”pdf”]Beleid 034 – 2015 Bywoning & Stiptelikheid[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”45 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-035-2015-Policy-Framework.pdf” type=”pdf”]Beleid 035 – 2015 Policy Framework[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”34 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-036-2015-IT-Change-Management.pdf” type=”pdf”]Beleid 036 – 2015 IT Change Management[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”96 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-037-2015-Mun-Governance-of-Info-and-Communication.pdf” type=”pdf”]Beleid 037 – 2015 Mun Governance of Info and Communication[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”43 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-038-2015-Prevention-of-Unlawful-Land-Occupation.pdf” type=”pdf”]Beleid 038 – 2015 Prevention of Unlawful Land Occupation[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”28 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-039-2015-Vervanging-en-Herstel-van-Ready-Boards.pdf” type=”pdf”]Beleid 039 – 2015 Vervanging en Herstel van Ready Boards[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”23 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-040-2015-Saag-van-Bome-Hulpbehoewendes.pdf” type=”pdf”]Beleid 040 – 2015 Saag van Bome – Hulpbehoewendes[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”28 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-041-2015-Selfone-vir-Amptenare-in-Sleutelposte.pdf” type=”pdf”]Beleid 041 – 2015 Selfone vir Amptenare in Sleutelposte[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”74 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-042-2015-Reis-en-Verblyfbeleid.pdf” type=”pdf”]Beleid 042 – 2015 Reis- en Verblyfbeleid[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”33 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-043-2015-Community-Library-Internet-Computer-Usage.pdf” type=”pdf”]Beleid 043 – 2015 Community Library Internet & Computer Usage[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”23 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-044-2015-Dress-Code.pdf” type=”pdf”]Beleid 044 – 2015 Dress Code[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”26 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-045-2015-Hantering-van-Aansoeke-om-Tydelike-Dranklisensies.pdf” type=”pdf”]Beleid 045 – 2015 Hantering van Aansoeke om Tydelike Dranklisensies[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”35 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-046-2015-Disclosure-of-Information-on-Social-Media.pdf” type=”pdf”]Beleid 046 – 2015 Disclosure of Information on Social Media[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”65 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-047-2015-Fleet-Management-Policy.pdf” type=”pdf”]Beleid 047 – 2015 Fleet Management Policy[/prettyfilelink]
[prettyfilelink size=”25 kB” src=”http://dawidkruiper.xyz/wp-content/uploads/2015/04/Beleid-048-2015-Vooruitbetaal-Elektrisiteitsmeters.pdf” type=”pdf”]Beleid 048 – 2015 Vooruitbetaal Elektrisiteitsmeters[/prettyfilelink]

Copyright © 2017. Dawid Kruiper Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Dawid Kruiper Municipality - IT | Website T&Cs