Dawid Kruiper Municipality
Munisipaliteit Dawid Kruiper

 


Policies

2023/2024 – Dawid Kruiper Municipality
Rates Policy 2023 (2)2022/2023 – Dawid Kruiper Municipality
Policy 001-2022 – Handtekenmagtigings Gewysig
Policy 002-2023 – Audit Committee Charter
Policy 003-2023 – Internal Audit Charter
Policy 004-2023 – Risk Management Policy
Policy 005-2023 – Risk Management Strategy
Policy 006-2023 – Risk Management Committee Charter
Policy 004-2023 – Risk Management Policy (1)
Policy 005-2023 – Risk Management Strategy (1)
Policy 006-2023 – Risk Management Committee Charter (1)
Policy 007-2023 – Risk Management Implementation Plan
Policy 008-2023 – Risk Management Framework
Policy 009-2023 – Business Continiuity Plan
Policy 010-2023 – Supply Chain Management Policy
Policy 011-2023 – Preferential Procurement

Policy 013-2022 – Donation & Social Policy (1)
Policy 012-2022 – Customer Care Charter (1)
Policy 001-2023 – Preferential Procurement Policy
Policy 011-2022 – Investment Incentive Policy (1)2021/2022 – Dawid Kruiper Municipality

Policy 009-2022 – Business Continuity Plan
Policy 008-2022 – Risk Management Framework
Policy 007-2022 – Risk Management Implementation Plan
Policy 006-2022 – Risk Management Committee Charter
Policy 005-2022 – Risk Management Strategy
Policy 004-2022 – Risk Management Policy
Policy 003-2022 – Internal Audit Charter
Policy 002-2022 – Audit Committee Charter
Policy 001-2022 – Handtekenmagtigings
Policy 008-2022 – Risk Management Framework (1)
Policy 007-2022 – Risk Management Implementation Plan (1)
Policy 005-2022 – Risk Management Strategy (1)
Policy 004-2022 – Risk Management Policy (1)
Policy 001-2022 – Handtekenmagtigings (1)
Policy 013-2022 – Donation & Social Policy Policy 012-2022 – Customer Care Charter
Policy 011-2022 – Investment Incentive Policy


Policy 51-2017 – Property Rates Policy Amended
Policy 051-2016 Cash Management & Investment Policy Amended
Policy 050-2017 – Indigent Policy as amended 2021 05 26
Policy 052 – 2017 Tariff Policy Amended
Policy 034-2018 – Delegasies Amended
Policy 49-2017 – Customer Care Credit Control Debt Collection Amended (1)
Policy 009-2021 – Housing Policy
Policy 008-2021 SCM Policy
Policy 004-2021 – Risk Management Framework
Policy 006-2021 – Audit Committee Charter
Policy 005-2021 – Business Continuity
Policy 011-2020 – Writing Off of Irrecoverable Debt Policy
Policy 011-2020 – Writing Off of Irrecoverable Debt Policy Amended (1)
Policy 010-2020 – Wayleave Policy
Policy 009-2020 – Cost Containment Policy
Policy 011-2020 – Writing Off of Irrecoverable Debt Policy
Policy 011-2020 – Writing Off of Irrecoverable Debt Policy Amended (1)
Policy 010-2020 – Wayleave Policy
Policy 009-2020 – Cost Containment Policy
Policy 49-2017 – Customer Care Credit Control Debt Collection Amended
Policy 011-2020 – Writing Off of Irrecoverable Debt Policy Amended

Policy 001-2020 – COVID-19 Policy Amended (1)
Policy 001-2020 – COVID-19 Policy Amended
2020/2021 – Dawid Kruiper Municipality

Municipal Finance Management Intern Programme Guidelines

Policy 001-2020 – COVID-19 Policy

Policy 007-2020 – Risk Management Strategy
Policy 006 -2020 Risk Management Framework
Policy 005-2020 – Risk Management Committee Charter
Policy 004-2020 – Risk Management Policy
Policy 004-2019 – Voertuigskema vir Verkeer
Policy 003-2020 – Internal Audit Committee Charter
Policy 002-2020 – Internal Audit Charter

Policy 34 -2018 Delegasies as Amended

Policy 02_2019 Virement Policy

Policy 053_2016 Supply Chain Management Policy Amended

Policy 050 – 2017 Indigent Management Policy Amended2019 – Dawid Kruiper Municipality

Policy 34 -2018 Delegasies as Amended

Policy 01_2019 Funding and Reserves Policy

Policy 02_2019 Virement Policy

Policy 03_2019 Human Resources Plan

Policy 16 of 2017 Verlofbeleid Gewysig

Policy 049_ 2017 Customer Care Credit Control and Debt Collection Amended

Policy 050_2017 Indigent Management Policy Amended

Policy 051-_016 Cash Management and Investment Policy Amended

Policy 051_2017 Property Rates Policy Amended

Policy 052_2017 Tariff Policy Amended


Policy 053_2016 Supply Chain Management Policy Amended

Policy01-2019  Funding & Reserves Policy

Policy 02-2019 – Virement Policy

Policy 049 – 2017 Customer Care, Credit Control & Debt Collection Amended

Policy 050 – 2017 Indigent Management Policy Amended

Policy 051 – 2017 Property Rates Policy Amended

Policy 052 – 2017 Tariff Policy Amended

Policy 053-2016 Supply Chain Management Policy Amended2017 – Dawid Kruiper Municipality

Beleid 01-2017 Customer Care Credit Control & Debt Collection

Beleid 02-2017 Indigent Policy – Amended

Beleid 02-2017 Indigent Policy

Beleid 03-2017 Policy Framework

Policy 04-2017 Asset Management Policy

Policy 05-2017 – Audit Committee Charter

Policy 06-2017 – Internal Audit Charter

Policy 07-2017 – Fleet Management Policy

Policy 09-2017 – Vooruitbetaal Elektriese Meters

Policy 010-2017 – Inspeksie van Vooruitbetaal Elektriese Meters

Policy 011-2017 – Vervanging & Herstel van Vooruitbetaal Elektriese Distribusie Panele – Hulpbehoewendes

Policy 012-2017 – Lidmaatskap van Mediese Skemas

Policy 013-2017 – Oortyd- & Bystandsbeleid

Policy 014-2017 – Opleiding Ontwikkeling & Leerbeleid

Policy 015-2017 – Uitdienstrede

Policy 016-2017 – Verlofbeleid

Policy 017-2017 – Records Management Policy

Policy 018-2017 – Registry Procedure Manual

Policy 019-2017 – Handtekeningmagtiging

Policy 020-2017 – Supply Chain Policy

Policy 021-2017 – Anti-Fraud & Corruption Plan

Policy 022-2017 – Tydelike Straatsluitings – Straatbraai

Policy 023-2017 – Vergoeding vir Asemsiftingstoetse

Policy 024-2017 – Plasing van Wetlike Kennisgewings

Policy 025-2017 – Aanwys van Alternatiewe Lede van Vaste Komitees

Policy 026-2017 – Huis-tot-Huis Kollektes

Policy 027-2017 – Kooptering van Lede op Spesiale Komiteevergaderings

Policy 028-2017 – Policy on Name Changes in the Dawid Kruiper Municipal Area

Policy 029-2017 – Onderhoude by die Werksessie van die Raad

Policy 030-2017 – Plaas van Tafels en Stoele Uitstal van Goedere Braai op Sypaadjies

Policy 033-2016 Dress Code Amendment

Policy 031 – 2017 Risk Management Policy

Policy 032 – 2017 Risk Management Strategy

Policy 033 – 2017 Risk Management Committee Charter

Policy 034-2017 Risk Management Framework

Policy 035 – 2017 Risk Management Implementation Plan

Policy 036 – 2017 Electronic Communications Policy

Policy 037 – 2017 Website Terms & Conditions

Policy 038 – 2017 E-mail Legal Notice

Policy 039 – 2017 Tuckshop Policy

Policy 040 – 2017 Besigheidskontintuitsplan

Policy 041 – 2017 Gratis gebruik van Sport- & Gronde

Policy 042 -2017 Property Disposal Policy

Policy 043 – 2017 Voorsiening van Rooigrond

Policy 044 – 2017 Delegasies

Policy 045 – 2017 Omskakeling van Bogrondse Elektriese Aansluiting na Ondergrondse Aansluiting

Policy 046 – 2017 Oorskrydingsbeleid

Policy 047 – 2017 Skraap van Oop Ruimtes

Policy 048 – 2017 Policy for Infrastructure Procurement & Delivery Management

Policy 049 – 2017 Customer Care, Credit Control & Debt Collection

Policy 050 – 2017 Indigent Management Policy

Policy 051 – 2017 Property Rates Policy

Policy 052 – 2017 Tariff Policy

Policy 53 – 2017 Supply Chain Amendments


2016 – DAWID KRUIPER MUNICIPALITY

Policy 01-2016 Audit Committee Charter

Policy 02-2016 Internal Audit Charter

Policy 03-2016 Afsaag van Bome – Hulpbehoewendes

Policy 04-2016 Benutting van Sportterreine

Policy 05-2016 Bome op Munisipale Eiendom

Policy 06-2016 Gebruik van Mun Swembaddens & Terreine

Policy 07-2016 Armlastige Begrawings

Policy 08-2016 Beleid insake Begraafplase

Policy 09-2016 Beskikbaarstelling van Parke vir ander doeleindes

Policy 010-2016 Verskaffing van Dekorasieplante

Policy 011-2016 Beskikbaarstelling van Grafte aan Hulpbehoewendes

Policy 012-2016 Sportgronde en Swembaddens se Gebruik deur die Raad of Amptenare

Policy 013-2016 Community Library Internet & Computer Usage

Policy 014-2016 Verhuring van Paballelo Biblioteeksaal

Policy 015-2016 Afhandeling van Verkeersboetes verkry deur Amptenare

Policy 016-2016 Agtervolging van Oortreders deur Verkeersbeamptes

Policy 017-2016 Beskermende Kleredrag

Policy 018-2016 Beskikbaarmaking van Ongeluksverslae

Policy 019-2016 Straatafkondigings & -Optogte

Policy 020-2016 Beleid insake Uniforms (Brandweer, Sekuriteit & Verkeer)

Policy 021-2016 Vrystelling van Parkering vir Gestremde Persone

Policy 022-2016 Public Participation Policy

Policy 023-2016 Participatory Ward System

Policy 024-2016 Aanvra van Donasies, Borge & Skenkings 1

Policy 025-2016 Administratiewe Geregtigheid – Verskaffing van Redes

Policy 026-2016 Aanvra van Regsadvies

Policy 027-2016 Water Services Infrastructure Maintenance Policy

Policy 028-2016 Water & Sanitation Services Standard Policy

Policy 029-2016 EPWP Implementation Guidelines

Policy 030-2016 Aanhou van Pluimvee, Voels & Duiwe

Policy 031-2016 Brue oor Kanaal

Policy 032-2016 Interne Bevorderingsbeleid vir Verkeersbeamptes

Policy 033-2016 Dress Code

Policy 034-2016 Aansoeke om Tydelike Dranklisensies

Policy 035-2016 Hantering van Petisies

Policy 036-2016 Parkeervrystelling

Policy 037-2016 Sleutelbeheer

Policy 038-2016 E Mail Address Allocation & Naming Policy

Policy 039-2016 IT Back-up Policy

Policy 040-2016 Change Management Policy

Policy 041-2016 IT Operating System Security Controls

Policy 042-2016 IT Patch Management

Policy 043-2016 IT Security Controls

Policy 044-2016 IT User Account Management

Policy 045-2016 IT Disaster Management

Policy 046-2016 IT Disaster Recovery Plan

Policy 047-2016 Mun Corporate Governance of ICT

Policy 048-2016 Handtekeningmagtiging Tjeks & EFT

Policy 049-2016 Veiling van Raadseiendom

Policy 050-2016 Selfone vir Amptenare in Sleutelposte

Policy 051-2016 Cash Management & Investment Policy

Policy 052-2016 Virement Policy

Policy 053-2016 Supply Chain Management Policy

Policy 054-2016 Travel & Subsistence Policy

2016 //KHARA HAIS MUNICIPALITY2015

Quick Links

Tourism in Dawid Kruiper

Tourism in Dawid Kruiper

Complaints Procedure

Update your Information

Customer Satisfaction Survey 2021

Weather in Upington

Copyright © 2017. Dawid Kruiper Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Dawid Kruiper Municipality - IT | Website T&Cs