Dawid Kruiper Municipality
Munisipaliteit Dawid Kruiper

 


NOTICE:

Compilation of an all-inclusive Spatial Development Framework (SDF) and Land Use Management System (Zoning Scheme, Land Development Procedures and Regulations - LUMS) for the newly established Dawid Kruiper Municipality. Read the full notice

NOTICE:

Herewith Dawid Kruiper Municipality wish to invite all our current and new suppliers to register on the National Treasury Central Supplier Database (CSD). Suppliers will no longer be registered at the municipality and are requested to self-register directly on the CSD by accessing the National Treasury website at www.secure.csd.gov.za

Latest News

DKM MAAK DIENSTE VEILIG BESKIKBAAR

logo dkm

DKM wil vir u, die klient die dienste toeganklik maar deur om op Maandae en Woensdae slegs hernuwings van bestuurs lisensies en Prdp’s (PDP’s) te hanteer. Dinsdae en Donderdae sal afsprake vir uitpassing en (Prdp’s) hanteer word. Vrydae sal alle dienste gelewer word. Die reeling sal vir ons help om almal te help en om by die Covid 19 regulasies te bly. Die reelings geld van Maandag 8 Februarie 2021 af. Bly Veilig!!!Read more…

ONGEïDENTIFISEERDE DEPOSITO’S – 03 February 2021

logo dkm

Onderstaande lys van inbetalings reflekteer in die munisipaliteit se bankrekening. Die verwysing wat
verskaf is, is egter onvoldoende ten einde die korrekte kwitering van die bedrag te verseker.
Indien ‘n verbruiker oor die nodige dokumentasie beskik wat as bewys kan dien van inbetaling,
kontak asseblief vir Regan Britz by 054 – 338 7028 of e-pos bewyse na regan.britz@dkm.gov.za

Click to Download: ONGEïDENTIFISEERDE DEPOSITO’S (03 Februarie 2021)Read more…

ONGEïDENTIFISEERDE DEPOSITO’S (11 Januarie 2021)

logo dkm

Onderstaande lys van inbetalings reflekteer in die munisipaliteit se bankrekening. Die verwysing wat verskaf is, is egter onvoldoende ten einde die korrekte kwitering van die bedrag te verseker. Indien ‘n verbruiker oordie nodige dokumentasie beskik wat asbewys kan dien van inbetaling, kontak asseblief vir Regan Britz by 054 –338 7028 of e–pos bewyse na regan.britz@dkm.gov.za to

Click to Download: ONGEïDENTIFISEERDE DEPOSITO’S (11 Januarie 2021)
Read more…

Write-Off of Irrecoverable Debt Policy

logo dkm

The Council of the Dawid Kruiper municipality has reviewed the Write-Off of Irrecoverable Debt Policy, to make provision for once off incentives for the consumers.

The Incentives are set out as follow:

  1. Residential Households: When consumer of this category pays 50% of his/her arrears account(s) as on 30 June 2020 as a once off payment, then 50% of his/her arrears account(s) as on 30 June 2020, will be written off immediately.
  1. Churches, Welfare Organizations and Emerging Farmers:When consumer of this category pays 50% of his/her arrears account(s) as on 30 June 2020as a once off payment, then 50% of the arrears account(s) as on 30 June 2020, will be written off immediately.
  1. Business and Industrial: When consumer of this category pays 70% on the arrears account(s) as on 30 June 2020as a once off payment, then 30%of the arrears account(s) as on 30 June 2020will be written off immediately.

For more information and/ or clarity, you can communicate with the Debt Collection Unit at the municipality as follows:

Telephone numbers: 054 –338 7167,

Read more…

ONGEïDENTIFISEERDE DEPOSITO’S (03 December 2020)

logo dkm

Onderstaande lys van inbetalings reflekteer in die munisipaliteit se bankrekening. Die verwysing wat verskaf is, is egter onvoldoende ten einde die korrekte kwitering van die bedrag te verseker.

Indien ‘n verbruiker oor die nodige dokumentasie beskik wat as bewys kan dien van inbetaling, kontak asseblief vir Regan Britz by 054 – 338 7028 of e-pos bewyse na regan.britz@dkm.gov.za

Click to Download Document: ONGEIDENTIFISEERDE DEPOSITOS – 03 Desember 2020

Read more…

Quick Links

Tourism in Dawid Kruiper

Tourism in Dawid Kruiper

Complaints Procedure

Update your Information

Customer Satisfaction Survey 2021

Weather in Upington

Copyright © 2017. Dawid Kruiper Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Dawid Kruiper Municipality - IT | Website T&Cs