Dawid Kruiper Municipality
Munisipaliteit Dawid Kruiper

 


Notice: INAUGURATION COUNCIL MEETING of Dawid Kruiper Municipality (22 November 2021)

KENNISGEWING: INHULDIGINGSVERGADERING

Kennis geskied hiermee ingevolge Artikel 19 van Wet op Plaaslike Regering: Munisipale Stelsels, 2000 (Wet 32 ​​van 2000) die Raadsvergadering van Dawid Kruiper Munisipaliteit is geskeduleer vir Maandag, 22 November 2021 om 09h00 by Toll Speelman Gemeenskapsaal.

E Ntoba

Munisipale BestuurderNOTICE: INAUGURATION COUNCIL MEETING

Notice is hereby given in terms of Section 19 of Local Government: Municipal Systems Act, 2000 (Act 32 of 2000) the Council meeting of Dawid Kruiper Municipality is scheduled for Monday, 22 November 2021 at 09h00 at Toll Speelman Community Hall.

E Ntoba

Municipal Manager

Quick Links

Tourism in Dawid Kruiper

Tourism in Dawid Kruiper

Complaints Procedure

Update your Information

Customer Satisfaction Survey 2021

Weather in Upington

Copyright © 2017. Dawid Kruiper Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Dawid Kruiper Municipality - IT | Website T&Cs