Dawid Kruiper Municipality
Munisipaliteit Dawid Kruiper

 


Bouplanne

Kennis moet geneem word dat geen bouplanne vanaf 6 November 2023 ingeneem sal word vir nasien en goedkeuring nie en sal die diens eers weer teen 3 Januarie 2024 hervat.

Vanaf 6 November 2023 tot 10 November 2023 sal slegs regstellings op bouplanne hanteer word.

Weens ‘n versoek deur verskeie professionele persone, instansies en kontrakteurs sal daar soos in die verlede vanaf 27 Desember 2023 tot en met 29 Desember 2023 geen bouinspeksies gedoen word nie en sal die diens ook eers weer teen 3 Januarie 2024 hervat.

Copyright © 2017. Dawid Kruiper Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Dawid Kruiper Municipality - IT | Website T&Cs