Dawid Kruiper Municipality
Munisipaliteit Dawid Kruiper

 


NOTICE:

Compilation of an all-inclusive Spatial Development Framework (SDF) and Land Use Management System (Zoning Scheme, Land Development Procedures and Regulations - LUMS) for the newly established Dawid Kruiper Municipality. Read the full notice

NOTICE:

Herewith Dawid Kruiper Municipality wish to invite all our current and new suppliers to register on the National Treasury Central Supplier Database (CSD). Suppliers will no longer be registered at the municipality and are requested to self-register directly on the CSD by accessing the National Treasury website at www.secure.csd.gov.za

Latest News

AANTEKENING VAN DIE ONTWIKKELING VAN ‘N UITVOER PYPLYN: FASE 02

Mr Elias Ntoba: Municipal Manager

Die Dawid Kruiper Munisipaliteit wil hiermee kennis gee aan die Lemoendraai-omgewing, die Oranjerivieroewer en langs die besproeiingskanaal van die ontwikkeling wat die gerief van die Publiek sal affekteer

 1. AGTERGROND

Die voorgestelde opgradering van die Grootmaat Uitval Rioolpypleiding in Upington word as ‘n noodsaaklikheid beskou, aangesien die bestaande netwerk bo sy ontwerpkapasiteit werk. As gevolg hiervan is die stelsel gereeld onderhewig aan gelokaliseerde rioolwater en stort dit in die gebiede uit, as dit onbewaak gelaat word, sal dit die omgewings-, openbare gesondheids- en veiligheidsgevare vererger soos tans ondervind word.

As gevolg van die toekomstige vraag in die Upington en omliggende gebiede, word verwag dat die riooluitset sal toeneem, selfs meer oorstromings en verspoelings sal na die nedersettings  veroorsaak word, as hierdie projek nie geïmplementeer word nie.

Die Dawid Kruiper Munisipaliteit het hierdie projek gevolglik geïmplementeer as ‘n noodsaaklike opgradering om die gesondheid van die publiek en die verspreiding van luggedrewe en dodelike virusse soos Corona-COVID 19 te voorkom.

Die projek behels die konstruksie van die 800 mm-pypleiding langs die bestaande rioollyn en vervang, waar moontlik, die bestaande riool deursnee van 450mm in die Lemoendraai-omgewing.  Die konstruksie sal vanaf Brandstraat voor Oasis begin totdat die gedeelte langs die nuwe rioollyn langs die kanaal stroomaf afkom (ongeveer 3,6 km plus die versamelde rioollyne vanaf die Dr.

Read more…

MUNISIPALITEIT DAWID KRUIPER KENNISGEWING VAN KRAGONDERBREKING

logo dkm

Weens noodsaaklike werk wat verrig moet word deur Eskom, gaan die toevoer na die Oostelike kant van Dawid Kruiper munisipale gebied afgeskakel word op: Dinsdag 22 September 2020, vanaf 06h00 tot 18h00.

Die gebiede wat geraak sal word is die Sentrale Sakegebied, alle Oostelike woongebiede soos Die Rand, Florapark,Noeniesingel, Stasiekamp, Blydeveld, Diedericksweg, Augrabiespark,Oosterville, Middelpos, Keidebees en alle landelike gebiede Suid van die rivier soos Louisevaledorp, Louisevaleweg, Leseding, Waterwese, gedeelte Straussburg en Jooste-Eiland. Daar sal gepoog word om die Sentrale sakegebied alternatiewelik van krag te voorsien, indien die las dit toelaat.

Die Westelike woongebiede soos Rosedale, Paballello, Progress, Morning Glory, Bellvue, Extention, Sesbrugge/Kalksloot en beide Industriële gebiede sal ook in die oggend 06h00 en die namiddag 18h00 kort onderbrekings van ongeveer 15 minute ervaar weens skakelwerk wat deur Eskom gedoen moet word.

Alle kragpunte moet ten alle tye as stroomdraend beskou word. Kliënte word bedank vir hul samewerking en geduld en word om verskoning gevra vir die ongerief. Vir alle navrae kan u 054 338 7147 skakel.

 

Uitgreik deur: Elektro-Meganiese Dienste- Dawid kruiper Munisipaliteit.

 

E NTOBA, MUNISIPALE BESTUURDER

Read more…

Council Meeting / Raadsvergadering (25 August 2020)

logo dkm

The Dawid Kruiper Council Meeting will take place per Conference Call on Tuesday, the 25th of August 2020 at 09:00.
You can contact johan McDuling on:  054-3387012 for more information.
Die Dawid Kruiper Raadsvergadering sal op Dinsdag, 25 Augustus 2020 om 09:00 per Conference Call gehou word.
Vir enige navrae kontak vir Johan McDuling by: 054-3387012.Read more…

DKM WATER PRODUCTION | MAINTENANCE PROGRAM

IMG_0731

The Dawid Kruiper Municipality will be conducting planned maintenance work on critical water supply pipelines and reservoirs, which will interrupt the water supply to specific areas. We consider the potable water quality and security an absolute priority and therefore the planned maintenance work must be executed.

Interruption of water supply on the following dates:

 1. 07 August 2020
 • Affected areas: The entire Upington, Kalksloot, Klippunt, Louisvale  Road, Kalahari-West Water Supply, Melkstroom
 • Timeframe: From 08:00 – 00:00
 • Reason: Valve replacements at Dome and Central Reservoir, Cleaning and Disinfection of Reservoir

 

 1. 19 September 2020
 • Affected areas: Kalahari-West Water Supply
 • Timeframe: 08:00- 17:00
 • Reason: Cleaning and disinfection of Beta Dam
 1. 20 September 2020
 • Affected areas: Sesbrugge, Kalksloot, Klippunt
 • Timeframe: 08:00- 17:00
 • Reason: Cleaning and disinfection of Kalksloot Dam and Reservoir
 1. 26 September 2020
 • Affected areas: Parts of Paballelo
 • Timeframe: 08:00- 17:00
 • Reason: Cleaning and disinfection Paballelo Water Tower

It should be noted that the timeframes indicated may vary based on the start-up of the water treatment works and associated pump stations.

Read more…

MUNICIPAL DERMARCATION BOARD: DELIMITATION OF WARDS IN TERMS OF THE LOCAL GOVERNMENT

logo dkm

The Dawid Kruiper Municipality hereby gives notice to the Community of Dawid Kruiper OF the following Public Participation Process.
MUNICIPAL DEMARCATION BOARD: DELIMITATION OF WARDS IN TERMS OF THE LOCAL GOVERNMENT: municipal structures act, 1998.The Community will have an opportunity to submit proposals to the Office of the Speaker using the link below to view all the ward delimitation Cards and on the presentation of the MDB Page 14 How to submit Proposals?
All the details I listed proposing the groupings of voting districts for ward configuration of one’s choice.

Note: The Closing date for all submissions 29 July 2020.
For additional information:  Please contact the Speakers: Ms M Dodds office at 054 338 7023

Click to view documents: NC087_Schedule_Draftset1_December2019
                                                   Ward dermacation presentaion
Click to view DraftWards: Draftwards NC087
Read more…

Quick Links

Complaints Procedure

Update your Information

Swimming Pools & Reitzpark

SWIMMING POOL - TOWN

Mon - Sat: 11:00 - 20:00

Sun: 14:00 - 18:00


PABALLELO & BELLVUE

Mon - Sat: 09:00 - 18:00

Sun: 14:00 - 18:00

The swimming pool in town is used on Saturday between 11:00 and 13:00 as well as weekdays between 19:00 and 20:00 by diving club members for exercise purposes. This exercise is only done at the deep end of the swimming pool.


REITZPARK

Reitzpark is open from 08:00 till 22:00 everyday during September and March. The public should bring their own braai facilities.

Tourism in Dawid Kruiper

Tourism in Dawid Kruiper

Weather in Upington

Copyright © 2017. Dawid Kruiper Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Dawid Kruiper Municipality - IT | Website T&Cs