Dawid Kruiper Municipality
Munisipaliteit Dawid Kruiper

 


NOTICE:

Compilation of an all-inclusive Spatial Development Framework (SDF) and Land Use Management System (Zoning Scheme, Land Development Procedures and Regulations - LUMS) for the newly established Dawid Kruiper Municipality. Read the full notice

NOTICE:

Herewith Dawid Kruiper Municipality wish to invite all our current and new suppliers to register on the National Treasury Central Supplier Database (CSD). Suppliers will no longer be registered at the municipality and are requested to self-register directly on the CSD by accessing the National Treasury website at www.secure.csd.gov.za

Latest News

PROFILE OF THE DAWID KRUIPER MUNICIPALITY

logo dkm
  1. Profile of the Municipality

The Municipal Area is divided into 16 wards.  The Municipal Council of Dawid Kruiper consists of 31 Councillors. Sixteen (16) represents wards and the rest are proportional representatives of political parties.  The ruling party in Council is the ANC.

With 114 000 people, the Dawid Kruiper Local Municipality housed 0.2% of South Africa’s total population in 2017. Between 2007 and 2017 the population growth averaged 1.75% per annum which is very similar than the growth rate of South Africa as a whole (1.56%).  Compared to ZF Mgcawu’s average annual growth rate (1.55%), the growth rate in Dawid Kruiper’s population at 1.75% was very similar than that of the district municipality. .  In terms of its share the DawidKruiper Local Municipality was slightly larger in 2017 (43.4%) compared to what it was in 2007 (42.5%). When looking at the average annual growth rate, it is noted that Dawid Kruiper ranked third (relative to its peers in terms of growth) with an average annual growth rate of 1.8% between 2007 and 2017.

  1. Economic activities and the economic status of Upington

Thrust : Transport and logistics: Road,

Read more…

ONGEïDENTIFISEERDE DEPOSITO’S – 05 Oktober 2020

logo dkm

Onderstaande lys van inbetalings reflekteer in die munisipaliteit se bankrekening. Die verwysing wat verskaf is, is egter onvoldoende ten einde die korrekte kwitering van die bedrag te verseker.

Indien ‘n verbruiker oor die nodige dokumentasie beskik wat as bewys kan dien van inbetaling, kontak asseblief vir Regan Britz by 054 – 338 7028 of e-pos bewyse na regan.britz@dkm.gov.za

Click to Download list:ONGEiDENTIFISEERDE DEPOSITOS -05 Oktober 2020

Read more…

KENNISGEWING: KREDIET OP GESLOTE MUNISIPALE REKENINGE / NOTICE: CREDIT ON CLOSED-OFF MUNICIPAL ACCOUNTS

logo dkm

KENNISGEWING: KREDIET OP GESLOTE MUNISIPALE REKENINGE

Onderstaande lys van verbruikers het krediete op hul Munisipalerekeninge.  Hiermee word U ingeligdat die kredie taan uitbetaal kan word indien U die Munisipaliteit van die volgende dokumentasie voorsien:

  • Afskrif van ID dokument
  • Bewys van bankrekening

Kontak gerus vir Letitia Olivier by Tel: 054 338 7095 of per e-pos: letitia.olivier@dkm.gov.za vir enige navrae.

NOTICE: CREDIT ON CLOSED-OFF MUNICIPAL ACCOUNTS

Find attached a list of consumers who have a credit balance on their Municipal accounts.  You are hereby informed that you can be reimbursed for that credit, if you can provide the Municipality with the following documentation:

  • Copy of ID document
  • Proof of bank account

For any enquiries contact Letitia Olivier on Tel: 054 338 7095 or per e-mail: letitia.olivier@dkm.gov.za

Click to Download: Nuwe krediet op rekeninge lys

Read more…

Kragonderbreking: 22 September 2020 (Uitgestel na 02 Desember 2020)

elec

ESKOM se beplande kragonderbreking vir 22 September 2020, is uitgestel tot 02 Desember 2020.
Bly Veilig!!!

ESKOM’s planned power interruption for 22 September 2020, has been postponed until 02 December 2020.
Stay Safe!!!Read more…

KENNISGEWING VAN KRAGONDERBREKING: Dinsdag 22 September 2020

elec

Weens noodsaaklike werk wat verrig moet word deur Eskom, gaan die toevoer na die Oostelike kant van Dawid Kruiper munisipale gebied afgeskakel word op: Dinsdag 22 September 2020, vanaf 06h00 tot 18h00.

Die gebiede wat geraak sal word is die Sentrale Sakegebied, alle Oostelike woongebiede soos Die Rand, Florapark,Noeniesingel, Stasiekamp, Blydeveld, Diedericksweg, Augrabiespark,Oosterville, Middelpos, Keidebees en alle landelike gebiede Suid van die rivier soos Louisevaledorp, Louisevaleweg, Leseding, Waterwese, gedeelte Straussburg en Jooste-Eiland. Daar sal gepoog word om die Sentrale sakegebied alternatiewelik van krag te voorsien, indien die las dit toelaat.

Die Westelike woongebiede soos Rosedale, Paballello, Progress, Morning Glory, Bellvue, Extention, Sesbrugge/Kalksloot en beide Industriële gebiede sal ook in die oggend 06h00 en die namiddag 18h00 kort onderbrekings van ongeveer 15 minute ervaar weens skakelwerk wat deur Eskom gedoen moet word.

Alle kragpunte moet ten alle tye as stroomdraend beskou word. Kliënte word bedank vir hul samewerking en geduld en word om verskoning gevra vir die ongerief.

Vir alle navrae kan u 054 338 7147 skakel.

Uitgreik deur: Elektro-Meganiese Dienste- Dawid kruiper Munisipaliteit.

E NTOBA, MUNISIPALE BESTUURDER

 

Read more…

Quick Links

Customer Satisfaction Survey 2021

Complaints Procedure

Update your Information

Swimming Pools & Reitzpark

SWIMMING POOL - TOWN

Mon - Sat: 11:00 - 20:00

Sun: 14:00 - 18:00


PABALLELO & BELLVUE

Mon - Sat: 09:00 - 18:00

Sun: 14:00 - 18:00

The swimming pool in town is used on Saturday between 11:00 and 13:00 as well as weekdays between 19:00 and 20:00 by diving club members for exercise purposes. This exercise is only done at the deep end of the swimming pool.


REITZPARK

Reitzpark is open from 08:00 till 22:00 everyday during September and March. The public should bring their own braai facilities.

Tourism in Dawid Kruiper

Tourism in Dawid Kruiper

Weather in Upington

Copyright © 2017. Dawid Kruiper Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Dawid Kruiper Municipality - IT | Website T&Cs