Dawid Kruiper Municipality
Munisipaliteit Dawid Kruiper

 


NOTICE:

Compilation of an all-inclusive Spatial Development Framework (SDF) and Land Use Management System (Zoning Scheme, Land Development Procedures and Regulations - LUMS) for the newly established Dawid Kruiper Municipality. Read the full notice

NOTICE:

Herewith Dawid Kruiper Municipality wish to invite all our current and new suppliers to register on the National Treasury Central Supplier Database (CSD). Suppliers will no longer be registered at the municipality and are requested to self-register directly on the CSD by accessing the National Treasury website at www.secure.csd.gov.za

Latest News

PROSEDURE OM ‘N KLAG AAN TE MELD

logo dkm

MUNISIPALITEIT DAWID KRUIPER

PROSEDURE OM ‘N KLAG AAN TE MELD:

Kliente Diens Afdeling ontvang klagtes telefonies, per e-pos, klagtes wat oor die toonbank kom gee word,  deur middel van amptenare wat werk vir die Raad so ook deur middel van Raadslede van die verskillende wyke.

Kliente moet onthou wanneer `n klagte gerapporteer word, moet die klient die volle inligting van die betrokke huis of area deur gee.

Byvoorbeeld, wanneer `n klagte deurgegee word moet die volgende besonderhede gegee word.

  1. Klient se naam en van.
  2. Kliente se kontak nommer.
  3. Klient se address en erf nommer
  4. Klagte ( Riool, Elektrisiteit, Meters)

Die rede vir u selfoon nommers is net dat die Munisipaliteit u met `n verwysings nommer kan voorsien vir elke klagte wat u aanmeld by wyse van ’n sms. Klient moet onthou al word `n klagte namens iemand anders aangemeld, word die besonderhede wie die klagte kom aanmeld benodig. ( Volledige besonderhede)

Die Munisipaliteit probeer klagtes so spoedig as moontlik af te handel. Kliente kan enige tyd opvolg na hy/haar klagte aangemeld het.

Read more…

ONGEïDENTIFISEERDE DEPOSITO’S

logo dkm

Onderstaande lys van inbetalings reflekteer in die munisipaliteit se bankrekening. Die verwysing wat
verskaf is, is egter onvoldoende ten einde die korrekte kwitering van die bedrag te verseker.
Indien ‘n verbruiker oor die nodige dokumentasie beskik wat as bewys kan dien van inbetaling,
kontak asseblief vir Regan Britz by 054 – 338 7028 of e-pos bewyse na regan.britz@dkm.gov.za

Click to Download List: ONGEIDENTIFISEERDE DEPOSITOs-07 September 2020Read more…

AANTEKENING VAN DIE ONTWIKKELING VAN ‘N UITVOER PYPLYN: FASE 02

Mr Elias Ntoba: Municipal Manager

Die Dawid Kruiper Munisipaliteit wil hiermee kennis gee aan die Lemoendraai-omgewing, die Oranjerivieroewer en langs die besproeiingskanaal van die ontwikkeling wat die gerief van die Publiek sal affekteer

  1. AGTERGROND

Die voorgestelde opgradering van die Grootmaat Uitval Rioolpypleiding in Upington word as ‘n noodsaaklikheid beskou, aangesien die bestaande netwerk bo sy ontwerpkapasiteit werk. As gevolg hiervan is die stelsel gereeld onderhewig aan gelokaliseerde rioolwater en stort dit in die gebiede uit, as dit onbewaak gelaat word, sal dit die omgewings-, openbare gesondheids- en veiligheidsgevare vererger soos tans ondervind word.

As gevolg van die toekomstige vraag in die Upington en omliggende gebiede, word verwag dat die riooluitset sal toeneem, selfs meer oorstromings en verspoelings sal na die nedersettings  veroorsaak word, as hierdie projek nie geïmplementeer word nie.

Die Dawid Kruiper Munisipaliteit het hierdie projek gevolglik geïmplementeer as ‘n noodsaaklike opgradering om die gesondheid van die publiek en die verspreiding van luggedrewe en dodelike virusse soos Corona-COVID 19 te voorkom.

Die projek behels die konstruksie van die 800 mm-pypleiding langs die bestaande rioollyn en vervang, waar moontlik, die bestaande riool deursnee van 450mm in die Lemoendraai-omgewing.  Die konstruksie sal vanaf Brandstraat voor Oasis begin totdat die gedeelte langs die nuwe rioollyn langs die kanaal stroomaf afkom (ongeveer 3,6 km plus die versamelde rioollyne vanaf die Dr.

Read more…

MUNISIPALITEIT DAWID KRUIPER KENNISGEWING VAN KRAGONDERBREKING

logo dkm

Weens noodsaaklike werk wat verrig moet word deur Eskom, gaan die toevoer na die Oostelike kant van Dawid Kruiper munisipale gebied afgeskakel word op: Dinsdag 22 September 2020, vanaf 06h00 tot 18h00.

Die gebiede wat geraak sal word is die Sentrale Sakegebied, alle Oostelike woongebiede soos Die Rand, Florapark,Noeniesingel, Stasiekamp, Blydeveld, Diedericksweg, Augrabiespark,Oosterville, Middelpos, Keidebees en alle landelike gebiede Suid van die rivier soos Louisevaledorp, Louisevaleweg, Leseding, Waterwese, gedeelte Straussburg en Jooste-Eiland. Daar sal gepoog word om die Sentrale sakegebied alternatiewelik van krag te voorsien, indien die las dit toelaat.

Die Westelike woongebiede soos Rosedale, Paballello, Progress, Morning Glory, Bellvue, Extention, Sesbrugge/Kalksloot en beide Industriële gebiede sal ook in die oggend 06h00 en die namiddag 18h00 kort onderbrekings van ongeveer 15 minute ervaar weens skakelwerk wat deur Eskom gedoen moet word.

Alle kragpunte moet ten alle tye as stroomdraend beskou word. Kliënte word bedank vir hul samewerking en geduld en word om verskoning gevra vir die ongerief. Vir alle navrae kan u 054 338 7147 skakel.

 

Uitgreik deur: Elektro-Meganiese Dienste- Dawid kruiper Munisipaliteit.

 

E NTOBA, MUNISIPALE BESTUURDER

Read more…

Council Meeting / Raadsvergadering (25 August 2020)

logo dkm

The Dawid Kruiper Council Meeting will take place per Conference Call on Tuesday, the 25th of August 2020 at 09:00.
You can contact johan McDuling on:  054-3387012 for more information.
Die Dawid Kruiper Raadsvergadering sal op Dinsdag, 25 Augustus 2020 om 09:00 per Conference Call gehou word.
Vir enige navrae kontak vir Johan McDuling by: 054-3387012.Read more…

Quick Links

Complaints Procedure

Update your Information

Swimming Pools & Reitzpark

SWIMMING POOL - TOWN

Mon - Sat: 11:00 - 20:00

Sun: 14:00 - 18:00


PABALLELO & BELLVUE

Mon - Sat: 09:00 - 18:00

Sun: 14:00 - 18:00

The swimming pool in town is used on Saturday between 11:00 and 13:00 as well as weekdays between 19:00 and 20:00 by diving club members for exercise purposes. This exercise is only done at the deep end of the swimming pool.


REITZPARK

Reitzpark is open from 08:00 till 22:00 everyday during September and March. The public should bring their own braai facilities.

Tourism in Dawid Kruiper

Tourism in Dawid Kruiper

Weather in Upington

Copyright © 2017. Dawid Kruiper Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Dawid Kruiper Municipality - IT | Website T&Cs