Dawid Kruiper Municipality
Munisipaliteit Dawid Kruiper

 


Mayor’s Corner

COMMUNITY INCENTIVES

IMG_0731

Council have reviewed the Write-Off of Irrecoverable Debt Policy, to
make provision for once off incentives for the consumers.

The Incentives are set out as follow:
Residential Households: When consumer of this category pays 50% of
his/her arrear account(s) as on 30 June 2020 as a once off payment,
then 50% of his/her arrear account(s) as on 30 June 2020, will be
written off immediately.

Churches, Welfare Organizations and Emerging Farmers: When consumer of
this category pays 50% of his/her arrear account(s) as on 30 June 2020
as a once off payment, then 50% of the arrear account(s) as on 30 June
2020, will be written off immediately.

Business and Industrial: When consumer of this category pays 70% on
the arrear account(s) as on 30 June 2020 as a once off payment, then
30% of the arrear account(s) as on 30 June 2020 will be written off
immediately.

For more information and/ or clarity, you can communicate with the
Debt Collection Unit at the municipality as follows:

Telephone numbers: 054 –338 7167, 054 – 338 7029 and 054-338 7080Read more…

WEES VERSIGTIG BY DIE VLOED WATER

logo dkm

Die DKM verkeer doen ‘n beroep op almal om nie te stop of te parkeer op die Oranjerivier brug nie. Dit is teenstrydig met die pad verkeer wet. Voertuie en voetgangers stop op die brug om die hoogte van die rivier water te besigtig. Ons doen ook ‘n beroep op u om nie watersport op die rivier te beoefen nie. Die munisipaliteit wil ook ‘n beroep op die gemeenskap doen om versigtig oor die klein voetgangers brug by die Oranjerivier te beweeg. Ons doen ook ‘n beroep op mense om nie vis te vang nie en om ook nie langs die Oranjerivier te kampeer nie. Read more…

DKM MAAK DIENSTE VEILIG BESKIKBAAR

logo dkm

DKM wil vir u, die klient die dienste toeganklik maar deur om op Maandae en Woensdae slegs hernuwings van bestuurs lisensies en Prdp’s (PDP’s) te hanteer. Dinsdae en Donderdae sal afsprake vir uitpassing en (Prdp’s) hanteer word. Vrydae sal alle dienste gelewer word. Die reeling sal vir ons help om almal te help en om by die Covid 19 regulasies te bly. Die reelings geld van Maandag 8 Februarie 2021 af. Bly Veilig!!!Read more…

ONGEïDENTIFISEERDE DEPOSITO’S – 03 February 2021

logo dkm

Onderstaande lys van inbetalings reflekteer in die munisipaliteit se bankrekening. Die verwysing wat
verskaf is, is egter onvoldoende ten einde die korrekte kwitering van die bedrag te verseker.
Indien ‘n verbruiker oor die nodige dokumentasie beskik wat as bewys kan dien van inbetaling,
kontak asseblief vir Regan Britz by 054 – 338 7028 of e-pos bewyse na regan.britz@dkm.gov.za

Click to Download: ONGEïDENTIFISEERDE DEPOSITO’S (03 Februarie 2021)Read more…

ONGEïDENTIFISEERDE DEPOSITO’S (11 Januarie 2021)

logo dkm

Onderstaande lys van inbetalings reflekteer in die munisipaliteit se bankrekening. Die verwysing wat verskaf is, is egter onvoldoende ten einde die korrekte kwitering van die bedrag te verseker. Indien ‘n verbruiker oordie nodige dokumentasie beskik wat asbewys kan dien van inbetaling, kontak asseblief vir Regan Britz by 054 –338 7028 of e–pos bewyse na regan.britz@dkm.gov.za to

Click to Download: ONGEïDENTIFISEERDE DEPOSITO’S (11 Januarie 2021)
Read more…

Quick Links

Welcome to my Blog

mayor-official-pic

Weather in Upington

Copyright © 2017. Dawid Kruiper Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Dawid Kruiper Municipality - IT | Website T&Cs