Dawid Kruiper Municipality
Munisipaliteit Dawid Kruiper

 


Mayor’s Corner

KENNISGEWING: KREDIET OP GESLOTE MUNISIPALE REKENINGE / NOTICE: CREDIT ON CLOSED-OFF MUNICIPAL ACCOUNTS

logo dkm

KENNISGEWING: KREDIET OP GESLOTE MUNISIPALE REKENINGE

Onderstaande lys van verbruikers het krediete op hul Munisipalerekeninge.  Hiermee word U ingeligdat die kredie taan uitbetaal kan word indien U die Munisipaliteit van die volgende dokumentasie voorsien:

  • Afskrif van ID dokument
  • Bewys van bankrekening

Kontak gerus vir Letitia Olivier by Tel: 054 338 7095 of per e-pos: letitia.olivier@dkm.gov.za vir enige navrae.

NOTICE: CREDIT ON CLOSED-OFF MUNICIPAL ACCOUNTS

Find attached a list of consumers who have a credit balance on their Municipal accounts.  You are hereby informed that you can be reimbursed for that credit, if you can provide the Municipality with the following documentation:

  • Copy of ID document
  • Proof of bank account

For any enquiries contact Letitia Olivier on Tel: 054 338 7095 or per e-mail: letitia.olivier@dkm.gov.za

Click to Download: Nuwe krediet op rekeninge lys

Read more…

Kragonderbreking: 22 September 2020 (Uitgestel na 02 Desember 2020)

elec

ESKOM se beplande kragonderbreking vir 22 September 2020, is uitgestel tot 02 Desember 2020.
Bly Veilig!!!

ESKOM’s planned power interruption for 22 September 2020, has been postponed until 02 December 2020.
Stay Safe!!!Read more…

KENNISGEWING VAN KRAGONDERBREKING: Dinsdag 22 September 2020

elec

Weens noodsaaklike werk wat verrig moet word deur Eskom, gaan die toevoer na die Oostelike kant van Dawid Kruiper munisipale gebied afgeskakel word op: Dinsdag 22 September 2020, vanaf 06h00 tot 18h00.

Die gebiede wat geraak sal word is die Sentrale Sakegebied, alle Oostelike woongebiede soos Die Rand, Florapark,Noeniesingel, Stasiekamp, Blydeveld, Diedericksweg, Augrabiespark,Oosterville, Middelpos, Keidebees en alle landelike gebiede Suid van die rivier soos Louisevaledorp, Louisevaleweg, Leseding, Waterwese, gedeelte Straussburg en Jooste-Eiland. Daar sal gepoog word om die Sentrale sakegebied alternatiewelik van krag te voorsien, indien die las dit toelaat.

Die Westelike woongebiede soos Rosedale, Paballello, Progress, Morning Glory, Bellvue, Extention, Sesbrugge/Kalksloot en beide Industriële gebiede sal ook in die oggend 06h00 en die namiddag 18h00 kort onderbrekings van ongeveer 15 minute ervaar weens skakelwerk wat deur Eskom gedoen moet word.

Alle kragpunte moet ten alle tye as stroomdraend beskou word. Kliënte word bedank vir hul samewerking en geduld en word om verskoning gevra vir die ongerief.

Vir alle navrae kan u 054 338 7147 skakel.

Uitgreik deur: Elektro-Meganiese Dienste- Dawid kruiper Munisipaliteit.

E NTOBA, MUNISIPALE BESTUURDER

 

Read more…

PROSEDURE OM ‘N KLAG AAN TE MELD

logo dkm

MUNISIPALITEIT DAWID KRUIPER

PROSEDURE OM ‘N KLAG AAN TE MELD:

Kliente Diens Afdeling ontvang klagtes telefonies, per e-pos, klagtes wat oor die toonbank kom gee word,  deur middel van amptenare wat werk vir die Raad so ook deur middel van Raadslede van die verskillende wyke.

Kliente moet onthou wanneer `n klagte gerapporteer word, moet die klient die volle inligting van die betrokke huis of area deur gee.

Byvoorbeeld, wanneer `n klagte deurgegee word moet die volgende besonderhede gegee word.

  1. Klient se naam en van.
  2. Kliente se kontak nommer.
  3. Klient se address en erf nommer
  4. Klagte ( Riool, Elektrisiteit, Meters)

Die rede vir u selfoon nommers is net dat die Munisipaliteit u met `n verwysings nommer kan voorsien vir elke klagte wat u aanmeld by wyse van ’n sms. Klient moet onthou al word `n klagte namens iemand anders aangemeld, word die besonderhede wie die klagte kom aanmeld benodig. ( Volledige besonderhede)

Die Munisipaliteit probeer klagtes so spoedig as moontlik af te handel. Kliente kan enige tyd opvolg na hy/haar klagte aangemeld het.

Read more…

ONGEïDENTIFISEERDE DEPOSITO’S

logo dkm

Onderstaande lys van inbetalings reflekteer in die munisipaliteit se bankrekening. Die verwysing wat
verskaf is, is egter onvoldoende ten einde die korrekte kwitering van die bedrag te verseker.
Indien ‘n verbruiker oor die nodige dokumentasie beskik wat as bewys kan dien van inbetaling,
kontak asseblief vir Regan Britz by 054 – 338 7028 of e-pos bewyse na regan.britz@dkm.gov.za

Click to Download List: ONGEIDENTIFISEERDE DEPOSITOs-07 September 2020Read more…

Quick Links

Welcome to my Blog

mayor-official-pic

Weather in Upington

Copyright © 2017. Dawid Kruiper Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Dawid Kruiper Municipality - IT | Website T&Cs