Dawid Kruiper Municipality
Munisipaliteit Dawid Kruiper

 


HEFFING EN UITSTUUR VAN JUNIE 2024 REKENINGE

Die munisipaliteit se jaareinde is 30 Junie 2024.  Op dieselfde dag word periode 12 (wat verwys na die 12 maande in die finansiële jaar afgesluit).   Periode 13 tree vanaf 2 Julie 2024 in werking tot 31 Augustus 2024.  Dit word gesamentlik met periode 1 (Julie 2024) en 2 (Augustus 2024) hanteer.
Ten einde volledigheid, akkuraatheid, tydigheid en afsnyding van finansiële rekords te verseker is daar besluit om die rekeninge uit te stuur op 1 Julie 2024.  Die heffings sal dus gedoen word nadat die dag se transaksies afgesluit was, waarna die debiteuremodule sal oorrol na beide periode 13 vir 2024 en periode 1 vir 2025.  Daarna sal die rekeninge uitgestuur word aan die verbruikers.
Die heffingsdatums en lesingsperiode bly onveranderd.  U rekening sal dus steeds 18 Junie 2024 reflekteer.  Dis slegs om voorsiening te maak vir ontvangstes vanaf datum van heffing sodat dit nie in die verkeerde finansiële periode reflekteer nie.
Dis ‘n eenmalige gebeurtenis as gevolg van jaareinde en sal nie van toepassing wees vir die tydperk Julie 2024 – Mei 2025 nie.
Indien u enige navrae het, is u welkom om Me. Louw (judith.louw@dkm.gov.za) of CFO (ruaan.strauss@dkm.gov.za) te kontak.per e-pos.
Indien u vorige staat ‘n “E” agteraan u lesing getoon het, moet u asseblief ‘n foto met u adres of rekeningnommer stuur per WhatsApp na 079 063 8082.
Aansoeke vir landboubelastingkorting kan vanaf 17 Julie 2024 by kantore afgegee en hanteer word.  Elektroniese aansoeke kan reeds vanaf 1 Julie 2024 per e-pos gestuur word na carmen.basson@dkm.gov.za of judith.louw@dkm.gov.za, maar sal slegs 17 Julie 2024 geprosesseer word.
Aansoeke vir eiendomsbelastingkorting kan vanaf 1 Augustus 2024 by kantore gedoen word.  Navrae kan gerig word aan carmen.basson@dkm.gov.za
U kan die vorms vooraf elektronies versoek en dit invul om tyd te bespaar.  Die vorms is op ons webtuiste beskikbaar by www.dkm.gov.za
Hulpbehoewende herregistrasies kan nog tot en met 30 Junie 2024 gedoen word.  Persone wat nog nie aansoeke afgehandel het nie, is welkom om ons kantore te besoek om die proses af te handel.
Baie dankie vir u begrip.

Copyright © 2017. Dawid Kruiper Municipality. All Rights Reserved.

Designed & Maintained by Dawid Kruiper Municipality - IT | Website T&Cs